(Please see the text in English below)

Evankelis-luterilaisen kirkon Piispainkokouksen päätös koskien muiden kristillisten kirkkojen jäsenten pääsyä luterilaiseen ehtoollispöytään on herättänyt paljon keskustelua. Tässä on muutamia huomioita asiasta.

Englannin kirkko ja Suomen evankelisluterilainen kirkko ovat täydessä kirkollisessa yhteydessä Porvoon sopimuksen (1992) myötä. Porvoon kirkkoyhteisöön kuuluvat katsovat, että niillä on riittävä yksimielisyys kirkon uskoa ja oppia koskevista asioista.

Vaikkakaan luterilaisen kirkon Piispainkokouksen nyt tekemä päätös ehtoollispöydän avaamisesta ei vaikuta suoraan esimerkiksi anglikaanien osallistumiseen luterilaisen kirkon ehtoolliselle, lienee paikallaan selventää erästä seikkaa. Piispainkokouksen päätös nimittäin sanoo, että ehtoolliselle voi osallistua yksittäistapauksessa ”ja [jos] hän hyväksyy luterilaisen käsityksen ehtoollisesta Kristuksen todellisen läsnäolon ja syntien anteeksiantamisen ateriana.”

Suomen anglikaanit, osana Englannin kirkkoa, voivat osallistua luterilaisen kirkon ehtoolliselle vapaasti ja silloin kun siihen on mahdollisuus, koska käsityksessä ehtoollisesta on saavutettu riittävä yksimielisyys Porvoon julkilausumassa. Julkilausuman kohdassa III Mistä olemme yksimielisiä uskossa, 32 h, todetaan:

”Me uskomme, että Kristuksen ruumis ja veri ovat todellisesti läsnä, ne jaetaan ja otetaan vastaan viinin ja leivän muodossa Herran pyhässä ehtoollisessa (eukaristiassa).”

Emme siis osallistu luterilaisen kirkon ehtoolliselle, tai ole kirkollisessa yhteydessä, koska meidän – anglikaanisen kirkon – käsityksemme olisivat riittävän luterilaisia. Osallistumme ehtoolliselle ja jaamme yhteisen elämän uskossa ja palvelutehtävässä siksi, että kirkkomme ovat yksimielisiä uskosta ja opista.

Lopuksi haluan todeta, että Englannin kirkko kutsuu ehtoollispöytään kaikkia, jotka ovat pyhän kolminaisuuden oppia tunnustavan kirkon jäseniä, ja voivat omassa kirkossaan osallistua ehtoolliselle. Jos henkilö on oman kirkkonsa sääntöjen tai omantuntonsa vuoksi estynyt ottamaan vastaan ehtoollista anglikaanisessa kirkossa, on hän tervetullut ottamaan vastaan siunauksen.

Tämä avoimen ehtoollispöydän käytäntö nousee siitä anglikaanisesta iteymmärryksestä, että Englannin kirkko on osa yhtä, pyhää, katolista ja apostolista kirkkoa, ja palvelee Jumalaa omasta perinteestään käsin, muita ulos rajaamatta.

***********************************************************************

The Bishops’ Council of the Evangelical Lutheran Church in Finland has recently made a decision concerning admission to the Eucharist of members of those Christian Churches with whom she is not in full communion. Here are some of my thought on this matter.

The Church of England (of which we are part of) and the Evangelical Lutheran Church in Finland are in full communion after the signing of the Porvoo Statement and Porvoo Agreement. The signatory churches have expressed that they have reached a satisfactory agreement in matters of faith and doctrine.

Although the decision made by the Lutheran Bishops’ Council does not have any direct impact or influence on Anglicans who wish to receive the Holy Communion in the Finnish Lutheran Church, I feel that I must clarify one point. The decision made by the Lutheran Bishops state that a person of another church (who is not in full communion) may be admitted to the Eucharist if he or she accepts the Lutheran understanding that the Eucharist is the Lord’s Supper where the sins are forgiven and Christ is truly present.

The Anglicans in Finland, as part of the Church of England, are admitted to the Eucharist in the Finnish Lutheran Church freely and whenever it is possible. This based on the agreed joint understanding expressed in the Porvoo Statement. The Statement expresses this in the following way (III What we agree in faith, 32 h):

We believe that the body and blood of Christ are truly present, distributed and received under the forms of bread and wine in the Lord’s Supper (Eucharist).

Thus we are not admitted to the Eucharist in the Lutheran Church, nor are we in full communion, because our beliefs are Lutheran enough. We participate at each other’s Eucharist, and share the common life in mission and service, because we agree in faith.

The Church of England invites to Holy Communion all baptised persons who are communicant members of other Churches which subscribe to the doctrine of the Holy Trinity, and who are in good standing in their own Church. Those who are prevented by conscience or the rules of their own Churches from receiving the Blessed Sacrament are invited to receive a blessing.

This practice of ‘open table’ (or free admission) is based on the understanding that the Church of England is part of the One, Holy, Catholic and Apostolic Church, worshipping the one true God, Father, Son and Holy Spirit.

Tuomas Mäkipää

Anglican Chaplain

Top
%d bloggers like this: