Tällä viikolla uutisoitiin (esimerkiki Aamulehti 20.3.) poliisin sakottaneen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita Väinölän kirkolla Porissa. Aamulehti haastatteli artikkelissaan Sisä-Suomen poliisia, joka toteaa ettei vastaavanlainen operaatio ole pois suljettu myöskään Tampereella. Ajatuksena on se, että jos tiedetään jossain paikassa olevan ulkomaalaisia, mahdollisesti paperittomia tai maassa ilman asianmukaisia lupia olevia, voi poliisi tehdä kyseiseen paikkaan ”ratsian”.

Kirkkoturva -periaate on vuosisatoja vanha, laajasti ympäri maailman tunnettu periaate, jota ei monestikaan ole kirjattu lakiin. Sen ajatuksena on, että kirkon tiloissa ihminen on turvasssa. Hänen ei tarvitse pelätä. Mikään pelistä tunnettu ”Vapaudut vankilasta” -kortti se ei ole. Ihmisen tilanne, turvapaikanhakijoiden kohdalla maassaolon edellytykset, eivät sinällään muutu kirkkoturvaa sovellettaessa. Kirkkoturva -tilanteessa elämä on vahvasti rajattua, mutta antaa mahdollisuuden hakea kohtuutta ja oikeutta vaikeaan tilanteeseen. Näissä tilanteissa karkottaminen tarkoittaa yleensä ihmisen asettamista inhimillisesti katsottuna mahdottomaan asemaan, jossa selviytyminen ja tulevaisuuden rakentaminen näyttää toivottamalta, jopa hengenvaaralliselta.

Kirkkoturvan perimmäinen ajatus on kuitenkin pyhän kohtaamisessa. Suomalaisessakin yhteiskunnassa on tähän asti pidetty selvänä, että kuka tahansa voi tulla kirkkoon ilman pelkoa ja rauhassa – uskontoon ja motiiviin katsomatta. Kirkkoturva-periaatteessa on kysymys majoittamisesta, suojan antamisesta ja se nojaa vahvasti siihen kristilliseen periaatteeseen, että kirkko on pyhä paikka, jossa ihminen voi omalla tavallaan lähestyä Jumalaa ja ehkä löytää hänet. Tästä syystä kirkkoturva -periaate on uskonnonharjoittamista: se nousee kristillisestä lähimmäisen rakkaudesta, Kristuksen esimerkkiä noudattaen.

Olen Helsingin anglikaanisen seurakunnan kirkkoherra, joka apulaislääninrovastin ominaisuudessa ohjaa kaikkea anglikaanista seurakuntatyötä Suomessa. Suomen Anglikaanisella kirkolla, joka koostuu Englannin kirkon seurakunnista Suomessa, on tällä hetkellä kolme jumalanpalvelusyhteisöä, jotka toimivat Helsingin ja Espoon lisäksi Tampereella ja Vaasassa. Jokaisella paikkakunnalla käytämme evankelis-luterilaisen kirkon tiloja. Tämä järjestely pohjautuu niin kutsuttuun Porvoon sopimukseen. Tästä järjestelystä olemme erittäin kiitollisia ja se kertoo hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka luterilainen kirkko on valmis palvelemaan maassamme olevia maahanmuuttajia. Anglikaanisten seurakuntien jäsenistä ja jumalanpalvelukseen osallistuvista suuri enemmistö on maahanmuuttajia, pakolaisia ja turvapaikanhakijoita.

Alussa mainitsemani Aamulehden artikkelin mukaan Sisä-Suomen poliisi ei pidä mahdottomana operaatiota, joka kohdistettaisiin erityisesti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneisiin tai muuten maassa ilman lupaa oleskeleviin. On ilmeistä, että tällainen operaatio kohdistettaisiin paikkoihin, joissa maahanmuuttajia oletetaan olevan. Tämä yhdistettynä poliisin toimiin esimerkiksi Väinölän kirkossa Porissa herättää minussa kirkkoherrana huolen siitä, voivatko maahanmuuttajat kokoontua rauhassa jumalanpalvelukseen kirkossa pelkäämättä, että poliisi toimillaan joko vaikeuttaa tai estää uskonnonharjoittamista?

Uskonnon harjoittaminen ja uskonnon harjoittamiseen osallistuminen kuuluvat yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin, jotka ovat vahvasti suojattu Suomen lainsäädännössä. Syvä toiveeni on, että poliisi ei toiminnallaan lähetä viestiä, jonka seurauksena maahanmuuttajat kokevat kirkkoon tulemisen hankalaksi ja mahdollisesti altistavan heidät operaatioille, jonka perusteena on heidän etninen tai kansallinen taustansa. Kirkkojen tulee säilyä paikkana, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä.

Tuomas Mäkipää
kirkkoherra, Suomen Anglikaaninen kirkko
apulaislääninrovasti

–Editorial note– This statement is in Finnish as it addresses events which took place in Pori this week. The Police entered a church which is used as sanctuary for people who have remained in Finland after their application for asulym has been rejected. The Police has stated that they might enter the churches in the future, also, and ask people to show their IDs and residence permits. This clearly violates the sanctity of a place of worship. The Chaplain raises his concern and hopes that the Police would not take such action.

Top
%d bloggers like this: